Mycredit Estonia OÜ

telefon: 630 9383 (E-R 9.00-17.00)
faks: 630 9106
aadress: Tartu mnt. 84a (M302),
  10112 Tallinn
e-mail: info@mycredit.ee
veeb: www.mycredit.ee
Kontaktivorm »

Privaatsus ja andmekaitse

Kasutustingimused
Mycredit.ee veebikeskkonnas viibimisega annate automaatselt nõusoleku täita kõiki kasutustingimusi. Juhul, kui meie poolt kehtestatud kasutustingimused ei ole Teie jaoks sobivad, palume Teil meie veebikeskonda mitte kasutada.

Intellektuaalse omandi kaitse
Kogu mycredit.ee veebilehekülje sisu,(nagu nt. tekst, graafika, logod, ikoonid ja pildid), on MyCredit Estonia OÜ või ettevõtte omanike intellektuaalne omand ning on kaitstud Eesti Vabariigi ja/või teiste riikide intellektuaalse omandi kaitse seadustega. Kõik selle veebilehekülje koostamise õigused kuuluvad MyCredit Estonia OÜ-le ning on kaitstud EV autoriõiguse seadusega.

Veebilehekülje kasutamine
MyCredit.ee veebilehekülge või selle sisu ning osi ei tohi mingil kujul kopeerida, paljundada, edasi müüa või mõnel muul viisil kommertsiaalsetel eesmärkidel kasutada. Kasutajatel on mycredit.ee veebilehekülge õigus kasutada ainult selleks ettenähtud õiguspäraseks tegevuseks.

Vastutus
MyCredit Estonia OÜ vastutab täielikult mycredit.ee veebilehekülje sisu ning veebileheküljel pakutavate teenuste eest. MyCredit Estonia OÜ ei vastuta teenuste eest, mida pakuvad meie partnerid.

Autor
Mycredit.ee veebilehekülje autor on MyCredit Estonia OÜ, asukohaga Tartu mnt 84a - M302, 10112 Tallinn, Eesti. MyCredit Estonia OÜ jätab endale õiguse igal ajal muuta veebilehekülje sisu (s.h. ka hinnakirja), termineid ning veebilehekülje kasutustingimusi.

Kasutaja privaatsus
MyCredit Estonia OÜ ei müü ega avalikusta mycredit.ee veebikeskkonna teenuste kasutajate isikuandmeid kolmandatele osapooltele, ning kinnitab, et neid andmeid kasutatakse ainult MyCredit Estonia OÜ ja kliendi poolt kokkulepitud juhtudel.

MyCredit Estonia OÜ-l on õigus levitada statistikat mycredit.ee veebi kohta, mis ei sisalda kasutajate isikuandmeid. MyCredit Estonia OÜ võib avalikustada kasutaja andmeid ainult seadusega ettenähtud juhtudel ja selleks volitatud ametiisikute nõudmisel, et:

  1. täita seadust,
  2. kaitsta meie kasutajate ning teiste isikute õigusi ja vara ning tagada nende turvalisust.

Kasutajapoolne nõusolek
Kasutades käesolevat veebilehekülge, nõustute Te sellega, et MyCredit Estonia OÜ kogub ning kasutab Teie poolt sisestatud informatsiooni eelmainitud juhtudel, kinnitate, et olete tutvunud ning nõustute kasutustingimuste ja privaatsuspoliitikaga.

 
netmedia